Οφθαλμικά χειρουργικό μικροσκόπιο χαρακτηριστικά

1.Viewlargeimageclear.

2. Withcoldlight πηγές, lightisshiningin thedeep.

3. Assistantmicroscopeare διαθέσιμο, bothsame χρόνο.

4.Footcontroltuning,flexibleoperation, easytocarry.