Ι - σταθμό ατμίζον Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο
Αχνιστός Οφθαλμολογικό Νοσοκομείοi - σταθμός