Επισκεφτείτε μας στη Δανία Κοπεγχάγη, 10-14 Σεπτεμβρίου 2016,

10 Σεπτεμβρίου - 14ος, 2016, Bella Center, Κοπεγχάγη, ΔανίαΕυπρόσδεκτοι να μας επισκεφτείτε για μας πιο πρόσφατη οφθαλμική χειρουργικά μικροσκόπια, οφθαλμικά Σχισμοειδείς λυχνίες, φορητές κάμερες βυθού, ψηφιακών λύσεων απεικόνισης & συστήματα καταγραφής βίντεο HD για διαγνωστικό εξοπλισμό και χειρουργική αίθουσα...